Biuro parafialne czynne w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św.

Sakramenty

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi,
 • z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą / nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).

 


Dokumenty potrzebne do I Komunii.

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
 • pisemna zgoda od Proboszcza na I Komunię poza parafią zamieszkania.
   

Dokumenty potrzebne do Bierzmowanie.

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.


Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

 • Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych;
 • Kiedy była I Komunia św. i gdzie ? (spisać z obrazka – pamiątki I Komunii św.);
 • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej;
 • Dowody osobiste narzeczonych;
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni.archidiecezja.pl – informacje o katechezach);
 • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, adres);
 • W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po 6 miesiącach od momentu wystawienia);
 • Jeśli pragną zawrzeć małżeństwo w innej parafii – kościele niż w parafii narzeczonej lub narzeczonego, pisemna zgoda jednego z Proboszczów (narzeczonej lub narzeczonego) upoważniająca do sporządzenia Protokołu i przeprowadzenia rozmów kanonicznych z narzeczonymi przez kapłana z innej parafii;
 • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.


Dokumenty potrzebne przy Pogrzebie Katolickim.

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentów na ostatnią chwilę,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument do Administratora Cmentarza – Parafii,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.